Laatste SGA nieuws

Start >

Seizoen 2020/21 begonnen

29. augustus 2020
Op vrijdag 28 augustus is het seizoen begonnen met de traditionele algemene ledenvergadering. In een coronaproof opstelling, met onder andere een héle lange bestuurstafel, werden de diverse jaarverslagen, financiële stukken en andere zaken besproken door zo'n 20 aanwezige leden. En er was een bestuurswijziging: Jeroen Schuil en Ruud Küchler werden uitgezwaaid en met applaus en cadeaus bedankt voor hun jarenlange inzet, hun plaatsen zijn ingenomen door de nieuwe voorzitter Mathijs Möhlmann en interne wedstrijdleider Stefan Werkhoven.

Op vrijdag 4 september kan er weer geschaakt worden, zowel door de jeugd (vanaf 19:00 uur) als senioren (om 20:00 uur). Dan is de start van de interne competitie 2020/21.

Reacties zijn gesloten